Termeni și condiții generale de participare la provocare și la concursul cu premii PROVOCAREA SLĂBIRII ÎN 28 ZILE - CONCURSUL ÎNAINTE/DUPĂ


1. Generalități

Prin acceptarea acestor Termeni și condiții generale, încheiați un acord juridic obligatoriu cu Sensilab, ale cărui prevederi sunt prezentate mai jos. 

Promotorul provocării și al concursului cu premii PROVOCAREA SLĂBIRII ÎN 28 ZILE - CONCURSUL ÎNAINTE/DUPĂ (denumit în continuare provocare) este: Sensilab d. o. o. al cărei sediu social este la Verovškova 55a, 1000 Ljubljana (denumită în continuare Sensilab).

Condițiile și instrucțiunile de participare sunt publicate integral pe site-ul web: https://www.slimjoy.ro.

Toate informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal legate de Provocarea pot fi găsite la https://www.slimjoy.ro/privacy-challenge28, iar politica generală de confidențialitate a Sensilab poate fi consultată la https://www.slimjoy.ro/privacy-policy.

Provocarea și premiul de joc sunt active începând cu data de 1 ianuarie 2022 și până la, inclusiv, 05 martie 2022, ora 23:59, pe site-ul web: https://www.slimjoy.ro/terms-conditions-challenge28

 


2. Definițiile termenilor


2.1. Participarea la provocare  

Provocarea, în cadrul căreia promotorul colectează și prelucrează date privind pierderea în greutate, este deschisă persoanelor fizice care doresc să participe la provocare, sunt de acord cu condițiile și completează formularul publicat.

Persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani pot participa la provocare numai cu acordul scris al părinților sau al tutorilor legali.

Angajații Sensilab d. o. o., membrii apropiați ai familiilor acestora, utilizatorii bonusurilor familiale ale Sensilab sau orice altă persoană care are legătură cu organizarea acestei selecții nu pot participa la provocare și la jocul cu premii. 

 


2.2 Participarea la jocul cu premii 

Concursul  cu premii este deschis persoanelor fizice care:

  • se înscriu la https://www.slimjoy.ro/challenge28-signup
  • completează datele solicitate,
  • sunt de acord cu termenii și condițiile de participare la jocul cu premii și, la finalul provocării descrise la punctul 2.1,
  • trimit o fotografie în care este vizibil semnul "BEFORE", care marchează momentul anterior începerii pierderii în greutate
  • trebuie să fi cumpărat, în perioada 20 decembrie 2021 - 30 ianuarie 2022, unul sau mai multe produse de slăbit, cu condiția ca produsele să fi fost plătite integral și, în plus, cu condiția ca cumpărătorul să nu își fi executat dreptul de retragere din contract,
  • să încarce o fotografie cu semnul "DUPĂ", marcând momentul de după pierderea în greutate, în condițiile prezentate la punctul 2.1. Trimiterea fotografiilor "Înainte" și "După" este posibilă până la data de 05 martie 2022, ora 23:59.
  • să trimită fotografiile  în format .jpg sau .png și nu pot depăși 2 MB pentru fiecare fotografie în parte. 

Fiecare persoană poate participa o singură dată. După ce un participant trimite o fotografie, acesta primește un e-mail de confirmare la adresa electronică pe care a furnizat-o la înscriere.

Cererile incomplete nu vor fi luate în considerare.

Toți cei care îndeplinesc condițiile prezentate la punctul 2.2 vor fi eligibili pentru concursul cu premii de 1 000 EUR.  

Se va acorda un (1) premiu în valoare de 1 000 de euro, extras dintre toți participanții din Europa.

 

 


3. Utilizarea și publicarea materialelor foto, a poveștilor personale și a altor date personale ale participanților

Prin participarea la concursul cu premii, participanții sunt de acord ca numele, numele de familie, locul de reședință (nu adresa completă), toate materialele foto pe care le-au trimis la Sensilab și poveștile personale (mărturii) să fie publicate pe site-urile Sensilab și pe alte canale de comunicare proprii ale Sensilab, fiind astfel accesibile oricui. 

Sensilab își rezervă dreptul de a șterge de pe serverul său orice fotografii pe care le consideră ofensatoare, discriminatorii, răuvoitoare, indecente, pline de ură, amenințătoare, vulgare, care incită la ură, violență și la exprimarea intoleranței rasiale, etnice, religioase sau de gen, care conțin simboluri și însemne care simbolizează regimuri totalitare sau care sunt considerate în alt mod supărătoare și/sau care nu sunt potrivite pentru publicare, la discreția deplină a promotoruluiSensilab.

Fotografiile exprimă punctele de vedere și opiniile participanților la provocare și la jocul cu premii, nu ale Sensilab.  

 


4. Selectarea câștigătorilor

Dintre toți participanții înregistrați care vor participa în condițiile descrise la punctul 2.2, Sensilab d. o. o. o. va extrage un câștigător la data de 7 martie 2022 la sediul său din Ljubljana, folosind o comisie formată din 3 membri. 

Câștigătorul va fi publicat pe site-ul https://www.slimjoy.ro/challenge28-signup până cel târziu la data de 12 martie 2022.

Câștigătorul va fi notificat cu privire la premiu și la modalitatea de revendicare a acestuia printr-un e-mail trimis la adresa electronică pe care a furnizat-o la înscriere, în termen de 8 zile de la selecție. În cazul în care participantul nu răspunde în acest interval de timp, acesta renunță la dreptul la premiu. În cazul în care primul câștigător nu revendică premiul în termenul stabilit (8 zile), comitetul se va reuni din nou în termen de 8 zile și va repeta tragerea la sorți, așa cum se arată la punctul 4. Procesul poate fi repetat până când premiul poate fi acordat câștigătorului care îl va revendica în timp util.  

 


5. Fondul de premiere 

Premiul de 1 000 de euro este oferit de compania Sensilab d. o. o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Deoarece premiul depășește 50 de euro, trebuie să se țină cont de TVA. În cazul în care locul de reședință al câștigătorului se află într-o țară în care euro nu este moneda oficială, suma premiului va fi plătită câștigătorului în moneda locală, calculată la cursul de schimb oficial al Băncii Centrale Europene din ziua extragerii premiului. Într-un astfel de caz, regulile privind TVA pot fi diferite de dispozițiile menționate anterior la acest punct 5.

 

 

 

6. Obligațiile participanților la jocul cu premii 

Sensilab își rezervă dreptul de a reține premiul în bani dacă:

  • apar îndoieli cu privire la autenticitatea datelor și la corectitudinea participării
  • se descoperă că participantul nu a acționat în conformitate cu acești termeni și condiții generale
  • în cazul în care câștigătorul nu furnizează date personale corecte și/sau nu poate fi notificat cu privire la rezultat. 

Participanții care nu îndeplinesc condițiile vor fi eliminați înainte de tragerea la sorți a premiului. 

 


7. Plângeri și reclamații 

Toate plângerile și reclamațiile sunt soluționate de către promotor. Plângerile și reclamațiile pot fi trimise de către participanți la adresa info@slimjoy.ro. Reclamațiile întemeiate vor fi rezolvate în termenele prevăzute de lege, iar participantul va fi notificat cu privire la rezultatul acestora.

Instanța competentă din Ljubljana, Republica Slovenia, va avea jurisdicție asupra oricăror litigii care apar în legătură cu provocarea și se vor folosi legile Republicii Slovenia (fără a se ține cont de prevederile privind conflictul de legi). 

 


8. Modificări ale concursului cu premii 

Sensilab are dreptul, în orice moment, să schimbe sau să modifice acești termeni și condiții din motive de natură tehnică sau comercială, sau din motive de partea publicului. 

Sensilab va notifica participanții într-un mod și într-un loc adecvat cu privire la orice fel de modificare a acestor termeni și condiții. În cazul oricărei modificări a regulilor, participanții pot renunța la participarea la jocul cu premii prin neîndeplinirea condițiilor de participare la jocul cu premii.   

 


9. Dispoziții finale 

Sensilab nu este responsabilă pentru niciun fel de daune cauzate de probleme tehnice cu furnizorii de internet, probleme de conexiune la internet sau alte probleme tehnice, cum ar fi, printre altele. probleme tehnice în timpul tragerii la sorți a premiilor.

Participanții pot obține ajutor și asistență pe toată durata provocării la adresa: info@slimjoy.ro

Orice întrebări care pot apărea în legătură cu selecția și cu regulile aferente și care nu sunt acoperite de acești termeni și condiții sunt răspunse sau interpretate de comitetul promotorului.

Deciziile comitetului cu privire la orice întrebări legate de selecție și regulile aferente sunt definitive, valabile pentru toți participanții și nu pot fi contestate. 

 


Regulamentul de selecție va fi disponibil la adresa https://www.slimjoy.ro/terms-conditions-challenge28 pe toată durata probei. 

 


Ljubljana, 17 decembrie 2021